האמת שאבדה - שקרים בנוגע להיסטוריה של האיחוד הסובייטי

האמת שאבדה (11)

 

  • ·        ·        מחנות עבודה במערכת הענישה.

הבה נתחיל עם שאלת טיבעה של מערכת הענישה הסובייטית. אחרי 1930 מערכת הענישה הסובייטית כללה בתי-סוהר, מחנות עבודה, התיישבויות עבודה של הגולג, אזורים פתוחים מיוחדים והתחייבויות לתשלומי קנס. מי שהוחזק במעצר תחת שמירה שוגר בדרך כלל לבית-כלא רגיל בזמן שהתקיימה חקירה לקבוע בין אם מדובר בחף מפשע, וכך לשחרר אותו/ה לחופשי, או בין אם הוא/היא יעמוד/תעמוד בפני מבחן משפטי. בסיום המבחן, הנאשם יכול היה להימצא חף מפשע (ומשוחרר) או אשם. האשמים מצאו את עצמם בפני ברירת קנס, תקופת מאסר או, במקרים חריגים, מול הוצאה להורג. הקנס חושב לפי פריסת אחוזי משכורת משך תקופה נתונה. אותם הנדונים לתקופות מאסר ריצו את עונשם במסגרת סוגים שונים של כלא תלוי בעבירה הכרוכה.

למחנות עבודה של הגולג היו נשלחים אלה שבצעו פשעים חמורים (רצח, שוד, אונס, עבירות כלכליות ועוד) כמו כן שיעור גדול של אשמים בפעילויות נגד-מהפכניות. פושעים אחרים שנגזר עליהם תקופות ארוכות מ-3 שנים יכלו להישלח גם הם למחנות עבודה. אחרי שהות מסוימת במחנות עבודה, התאפשרה עברת אסירים להתיישבות עבודה או לאזור פתוח.

מחנות העבודה כללו שטחים גדולים איפה שהאסירים היו גרים ועובדים תחת השגחה צמודה. בשבילם לעבוד ולא להיות נטל לחברה היווה צורך מובן מאליו. כל אדם בריא לא יכול להתחמק מלעבוד. זה אפשרי שהיום קיימת מחשבה כי הדבר הוא נורא, אבל כך זה היה. מספר המחנות העבודה שהתקיימו ב-1940 היה 53. 

היו 425 מושבות עבודה של הגולאג. אלה היו יחידות הרבה יותר קטנות ממחנות העבודה, עם משטר חופשי יותר ופחות שמירה. במקומות אלה היו מגיעים אסירים לתקופות קצרות יותר – בני-אדם שביצעו עבירות או פשעים גם פוליטיים פחות חמורים. הם עבדו חופשיים בבתי חרושת או באדמה ועיצבו חלק מחברה אזרחית. ברוב המקרים המשכורות בשלמותן היו שייכות לאסיר, אשר ביחס לכך התנהגו אליו כאל כל שאר העובדים.

האזורים המיוחדים הפתוחים היו ככלל תחומים חקלאיים בשביל אלה אשר הוגלו, כמו קולאקים שאדמותיהם הופקעו בתקופת הקולקטיביזציה. בני-אדם אחרים שנמצאו אשמים בעבירות (גם פוליטיות) מינוריות שירתו מדי פעם את תקופות עונשיהם באזורים אלה.

 

  • ·        ·        454 אלף זה לא 9 מיליון.

השאלה השניה התייחסה כמותית לאסירים פוליטיים ולפושעים הרגילים. שאלה זו כוללת את הכלואים במחנות עבודה, מושבות גולאג ובתי כלא (למרות שאנו זוכרים כי במושבות עבודה היה, ברוב המקרים, רק איבוד חלקי של חירות). הטבלה למטה מראה את הנתונים שהופיעו בביטאון "סקירה היסטורית אמריקאית" (American Historical Review). נתונים אלה מקיפים משך זמן של 20 שנה ומתחילים משנת 1934, כאשר מערכת הענישה אוחדה תחת ניהול מרכזי, ועד לשנת 1953, השנה בה סטלין נפטר.

 

 

“The American Historical Review”  על פי 1934-1953 טבלה: אוכלוסיית אסירים בברה"מ של

אוכלוסיית אסירים בכול התחלת שנה

מחנות עבודה גולג

רק אנטי- מהפכניים

אנטי- מהפכנ. אחוזים %

מתו

מתו %

שוחררו

נמלטו

התיישבויות עבודה גולג

בתי כלא

סיכום

1934

510,307

135,190

26.5

26,295

5.2

147,272

83,490

אף אחד

אף אחד

510,307

1935

725,438

118,256

16.3

28,328

3.9

211,035

67,493

240,259

אף אחד

965,697

1936

839,406

105,849

12.6

20,595

2.5

369,544

58,313

457,088

אף אחד

1,296,494

1937

820,881

104,826

12.8

25,376

3.1

364,437

58,264

375,488

אף אחד

1,196,369

1938

996,367

185,324

18.6

90,546

9.1

279,966

32,033

885,203

אף אחד

1,881,570

1939

1,317,195

454,432

34.5

50,502

3.8

223,622

12,333

355,243

350,538

2,022,976

1940

1,344,408

444,999

33.1

46,665

3.5

316,825

11,813

315,584

190,266

1,850,258

1941

1,500,524

420,293

28.7

100,997

6.7

624,276

10,592

429,205

487,739

2,417,468

1942

1,415,596

407,988

29.6

248,877

18

509,538

11,822

360,447

277,992

2,054,035

1943

983,974

345,397

35.6

166,967

17.0

336,135

6,242

500,208

235,313

1,719,495

1944

663,594

268,861

40.7

60,948

9.2

152,113

3,586

516,225

155,213

1,335,032

1945

715,506

283,351

41.2

43,848

6.1

336,750

2,196

745,171

279,969

1,740,646

1946

600,897

333,833

59.2

18,154

3.0

115,700

2,642

956,224

261,500

1,818,621

1947

808,839

427,653

54.3

35,668

4.4

194,886

3,779

912,794

306,163

2,027,796

1948

1,108,057

416,156

38.0

27,605

2.5

261,148

4,261

1,091,478

275,850

2,475,385

1949

1,216,361

420,696

34.9

15,739

1.3

178,449

2,583

1,140,324

אף אחד

2,356,685

1950

1,416,300

578,912

22.7

14,703

1.0

216,210

2,577

1,145,051

אף אחד

2,561,351

1951

1,533,767

475,976

31.0

15,587

1.0

254,269

2,318

994,379

אף אחד

2,528,146

1952

1,711,202

480,766

28.1

10,604

0.6

329,446

1,253

793,312

אף אחד

2,504,514

1953

1,727,970

465,256

26.9

5,825

0.3

937,352

785

740,554

אף אחד

2,468,524

 

מהטבלה למעלה נובעת סידרה של מסקנות שמחייבות תאור. בשביל להתחיל, אנחנו יכולים לשוות את הנתונים בטבלה עם אלה של רוברט קונקווסט. האחרון טוען שב-1939 היו 9 מיליון אסירים פוליטיים במחנות עבודה ושעוד 3 מיליון מתו בתקופת 1937-1939.  שהקורא לא ישכח כי קונקווסט מדבר כאן רק על אסירים פוליטיים! בנוסף להם, אומר קונקווסט, היו גם פושעים רגילים שהיו, לפיו, הרבה יותר מהאסירים הפוליטיים! ב-1950 היו, לפי קונקווסט, 12 מיליון אסירים פוליטיים! חמושים עם העובדות הנכונות, אנחנו יכולים מיידית לראות עד כמה קונקווסט באמת רמאי. לא אחד מהמספרים שלו מתאים אפילו מרחוק לאמת. ב-1939 היו בכל המחנות, מושבות וכלאים, קרוב ל-2 מיליון אסירים סך הכול. מסך הכול הזה 454 אלף ביצעו פשעים פוליטיים, לא 9 מיליון כפי שקונקווסט טוען. אלה שמתו במחנות העבודה בין 1937 ל-1939 ממוספרים סביב 160 אלף, לא 3 מיליון כפי שקונקווסט טוען. ב-1950 היו 578 אלף אסירים פוליטיים במחנות עבודה ולא 12 מיליון. שהקורא לא ישכח שעד היום רוברט קונקווסט נשאר אחד המקורות הבכירים של האגף הימני בתעמולה נגד קומוניזם. בקרב משכילים כביכול של הימין, רוברט קונקווסט הוא דמות שמימית. באשר למספרים של אלכסנדר סולג'ניצין – 60 מיליון שמתו כביכול במחנות עבודה – אין כל צורך בהערות. חוסר היגיון בהצהרה שכזאת הוא ברור וגלוי. רק חשיבה חולה מסוגלת ליזום  ניסיון לאחיזת עיניים דומה לזו.

 בואו ונעזוב עכשיו את הרמאים האלה בכדי שנוכל בעצמנו לנתח באופן מוחשי את הנתונים הקשורים לגולג. השאלה הראשונה הזקוקה לפתרון בודקת איזה השקפה אנחנו חייבים לנקוט מול כמות כה גדולה של בני-אדם לכודים במסגרות ענישה. מה היא משמעותה של כמות של 2.5 מיליון? כל אדם שהושם בכלא הוא הוכחה חייה שהחברה היא לא מספיק מפותחת בשביל לספק לכל אזרח כל צרכיו למען חיים שלמים. מתוך השקפה זו, ה-2.5 מיליון מייצגים ביקורת נוקבת על החברה.

 

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s