משפטי מוסקבה

משפטי מוסקבה (1)

פרק 8

טרוריזם

קודם כל העדות הקשורה לטרוריזם. במשפט של המרכז הטרוריסטי הצינובייבטי (הראשון מבין שלושת משפטי מוסקבה) באוגוסט 1931, סמירנוב, אחד הנאשמים והטרוצקיסטי, הצהיר שב-1931 בהיותו בברלין קיבל, באמצעות הבן של טרוצקי סדוב, מסר מטרוצקי. במסר הזה טרוצקי אמר "שחיוני לשנות את שיטות המאבק הישנות נגד המפלגה, ושהגיע הזמן לאמץ את השיטות המאבק הטרוריסטיות."

הולצמן, אשר היה לו פגישה סודית עם טרוצקי בקופנהגן ב1932, גם כן העיד שבמשך שיחתו עם טרוצקי, האחרון אמר שהיה "חיוני לסלק את סטלין".

וישינסקי: "מה היא המשמעות של 'לסלק את סטלין'? תסביר את זה."

הולצמן: "אני אדבר על כך. אחר כך טרוצקי אמר שאם סטלין יסולק, יהיה אפשרי בשביל הטרוצקיסטים להגיע לשלטון ולהנהגת ה-מקא"ס [המפלגה הקומוניסטית של האיחוד הסובייטי]. הוא גם אמר שהאמצעים היחידים לסילוק סטלין הם בטרוריזם."

וישינסקי: "האם טרוצקי אמר את זה באופן גלוי."

הולצמן: "כן. הוא אמר כי לתכלית זו יש צורך לבחור צוותים של אנשים אחראיים מתאימים לתפקיד זה. אחר כך הוא אמר שצריכים ליידע את סמירנוב על כך, אבל שאני לא יגיד כלום על כך לאף אחד אחר."

וישינסקי: "אז טרוצקי אמר לך בפשטות שהמשימה עיקרת עכשיו (זה היה בסתיו של 1932) היא לרצוח את החבר סטלין? אתה זוכר את זה על בטוח?"

הולצמן: "כן." (משפט של המרכז הטרוריסטי הטרוצקיסטי-צינובייביטי).

הנאשם פריץ דוד הצהיר שגם לו הייתה שיחה עם טרוצקי בנובמבר 1932. במהלך השיחה הזו טרוצקי פשוטו כמשמעו אמר כך:

"עכשיו אין פתרון אחר חוץ מסילוק באלימות של סטלין והתומכים שלו. טרור נגד סטלין – זו מטרה מהפכנית. מי שהוא מהפכן – היד שלו לט תרעד." (כרך 8, חקירה מוקדמת, ע' 62).

הנאשם ברמן-יורין להעיד על כך שטרוצקי שוב ושוב אמר: "עד שסטלין לא יסולק באלימות, לא תהיה כל אפשרות של שינוי מדיניות של המפלגה, במאבק נגד סטלין אנחנו חייבים לא להסס באימוץ אמצעים קיצוניים – סטלין חייב להיות מושמד פיסית."

לסיכום של העדות אשר למעלה בנוגע לאימוץ בטרוריזם ע"י הטרוצקיזם כאמצעי בשביל להשיג עוצמה, אפשר להוסיף שב-1932, בהתאם לזעם של הנגד-מהפכנות, טרוצקי התפרץ במכתב גלוי עם הקריאה של "חיסלו את סטלין". המכתב הזה נימצא בין המחיצה הכפולה של המזוודה של הולצמן והוצגה כראייה במשפט מוסקבה הראשון.

ועוד, ב-1933, טרוצקי סינגר לטרוריזם נגד מנהיגי הממשלה והמפלגה הסובייטיים בצורה פתוחה וגלויה למדי. ב-עלון של האופוזיציה (Bulletin of the Opposition) הטרוצקיסטי, מספרים 36 ו-37, של אוקטובר 1933, אנחנו מוציאים כמה התייחסויות לטרוריזם כשיטה במאבק נגד הממשלה הסובייטית. הנה כאן דוגמה:

"יהיה ילדותי לחשוב שאפשר לסלק את הבירוקרטיה של סטלין [זו היא הדרך המשמיצה בה הטרוצקיסטים מתייחסים לממשלה הסובייטית] באמצעות וועדה סובייטית של המפלגה. האמצעים החוקתיים הרגילים הם לא עוד זמינים לסילוקה של הקליקה השלטת.

"אפשר לאלץ אותם למסור את השלטון לידי חיל החלוץ הפרולטרי [הסוכנים הפשיסטים הטרוצקיסטיים התייחסו לעצמם כאל חיל חלוץ פרולטרי!] רק בכוח."

טרוצקי היה רחוק מהישג ידיו של החוק הסובייטי כאשר כתב את השורות הנ"ל בהם הוא סנגר לטרוריזם. כך שלא אחד מהטרוצקיסטים או מהמבקרים הבורגנים האחרים של משפטי מוסקבה יוכל לבסס את הרכילות שכביכול המשטרה הפוליטית [כאן כתוב OGPU, ראשי תיבות באנגלית של מחלקה במשטרה הפוליטית הסובייטית – הדירקטוריון הפוליטי המשותף של המדינה – א. א.] הכריח אותו לכתוב את השורות הנ"ל. לכן כאשר הנאשמים השונים במשפטים הצהירו כי הם ארגנו פעולות טרוריסטיות על פי הנחיות ישירות של טרוצקי, הם נאלצו לומר מה שהיה אמת במציאות, ובכדי להביע את זאת במילים של חבר וישינסקי, "לא פטפוט, לא השמצה, לא רמיזה ולא אמירת שקר טרוצקיסטי יכול לערפל את העובדה הזאת!" (המשפט של המרכז האנטי-סובייטי הטרוצקיסטי).

לפני שנמשיך במתן פרטים על הפעולות הטרוריסטיות של הטרוצקיסטים, הצינובייביטים והימנים, כדי לשאול למה האנשים האלה פנו לטרוריזם? זו היא שאלה מאוד חשובה שעולה שוב ושוב ולכן חייבים לענות עליה עד לעייפה. איך המרקסיזם יכול להתיישב עם הטפה לטרור ולפעילויות טרוריסטיות? הנאשם ריינגולד סיפק את התשובות לשאלות האלה במונחים הבאים:

"ב-1932, צינובייב, בדירה של קאמנב, בנוכחות של מספר חברים של המרכז המאוחד הצינובייביטי-טרוצקיסטי, התווכח לטובת השימוש בטרור ככה: למרות שהטרור אינו מתיישב עם המרקסיזם, לעת עתה חייבים לזנוח את השיקולים האלה. בזמן הנוכחי לא קיימות שיטות מאבק זמינות אחרות במנהיגי המפלגה והממשלה. סטלין משלב בתוכו את כל הכוחות ואת כל הנחישות של הנהגת המפלגה. לכן צריכים קודם כל לסלק את סטלין."

לעומתו וישינסקי אמר: "הנה לכם תשובה, צינית בצורה גלויה, חצופה, אבל לגמרי הגיונית."

בהמשך ריינגולד אמר: "קאמנב הרחיב את התיאוריה הזו ואמר שהשיטות הקודמות של מאבק, דהיינו, ניסיונות לזכות בהמונים … והתלכדות סביב הקשיים הכלכליים נכשלו. בגלל כך השיטה היחידה שנותרה היא טרוריזם. פעילויות טרוריסטיות נגד סטלין ונגד חבריו לנשק, וורוסילוב (Voroshilov), קאגנוביץ' (Kaganivich), אורג'וניקידזה (Orjonikidze), קוסיאור (Kossior), פוסטישב (Postyshev) ו-צ'דאנוב (Zhdanov)."

במשפט הראשון, קאמנב הצהיר: "אני הגעתי לשכנוע כי המדיניות של המפלגה, המדיניות של המנהיגות שלה, הייתה מנצחת במובן היחידי בו הניצחון הפוליטי יכול לנצח בארץ של סוציאליזם, שהמדיניות הזו מקבלת את הכרת המוני העמלים."

ההצהרה הזו היא יחידה במינה בחוסר עקרוניות שלה, בציניות שלה. כאן יש הודאה כנה שהנאשם לחם נגד מדיניות המפלגה רק בגלל שמדיניות המפלגה הייתה מנצחת.

ריקוב נתן הסבר דומה על האימוץ בטרוריזם ע"י הקבוצה המחתרתית שלו. הוא הסביר: "לאור האופי הבלתי חוקי ומזימתי של הארגון הנגד-מהפכני של הימנים, העדר כל סוג של בסיס של המונים לפעילויות הנגד-מהפכניות שלו, והעדר של כל תקווה להגיע לשלטון בדרך אחרת כלשהי, האימוץ של שיטות טרוריסטיות, לפי חוות דעתו של המרכז, הציע כמה סיכויים." (משפט של הגוש של הימנים ושל הטרוצקיסטים).

כך ניתן לראות כי הנאשמים הגיעו לטרוריזם בגלל העדר מוחלט של סיכויים לטובתם במאבקם לתפיסת השלטון ע"י שיטות אחרות או באמצעיים אחרים. זה היה בדיוק על בסיס של טרוריזם שהמסאים ומתנים, אשר נגמרו באיחוד של הטרוצקיסטים, הצינובייביתים והימנים, נוהלו וסוכמו בהצלחה. טרוריזם על מנת להפיל את הממשלה הסובייטית ולשקם את הקפיטליזם היה לבסיס הממשי עליו הטרוצקיסטים, הצינובייביתים והימנים התאחדו. בואו ונעבור עכשיו לארגון והטלת שליחויות להגשמת פעילויות טרוריסטיות ע"י הטרוצקיסטים, הצינובייביתים והימנים נגד המנהיגים של הממשלה ושל המפלגה הסובייטיים.

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s